Zovi majstora Zovi majstora
Zovi majstora
Zovi majstora

Pošaljite nam poruku odmah

Svi odgovori stižu unutar 1h!

  Uvjeti korištenja

  Uvjeti korištenja i suradnje

  Članak I. Uvodne odredbe
  1.Trgovačko društvo Zovi majstora j.d.o.o., OIB:96811053332, Adresa: Jaruščica 1b, 10000 Zagreb
  HR, upisana u Trgovački sud u Zagrebu
  kontakt tel: +385 0996827422, email adresa: info@zovimajstora.hr, je operator web stranica, portala, domena pripadaju zaštitnom znaku „ZOVI MAJSTORA“.

  Zaštitni znak „Zovi Majstora“ je ova web stranica također uključena. Operator izdaje ove Uvjete korištenja za pristupanje i
  korištenje svih web-stranica, portala, domena, koje pripadaju zaštitnom znaku „Zovi Majstora“.

  2.Operator ove web stranice je posrednik i izravni dobavljač usluga koje se nude na web-stranici .

  3.Sukladno važećim zakonskim propisima, uslužni posrednik ima pravo na temelju dozvole za obavljanje djelatnosti: posredovanje u području trgovine, usluga, proizvodnje.

  4.Kupac je svaki posjetitelj stranice koji popunjava i šalje elektronski obrazac koji se nalazi na stranici ili telefonski poziva na besplatni telefonski broj naveden na stranici za besplatan kontakt majstora.

  5.Operator koristi ovu web stranicu i zaštitni znak „zovi majstora“ i srodne usluge u svrhu pružanja mogućnosti drugim osobama koje nude usluge (u daljnjem tekstu “Uslužitelj”) trećim stranama (u daljnjem tekstu “Kupac”) ugovore o korištenju usluga Uslužitelja, i posredovati u sklapanju takvih ugovora s pružateljima usluga.

  6.Davatelj usluga na temelju ugovora sklopljenog između Uslužitelja i kupca putem ove stranice je osoba različita od posrednika.

  Članak II. Karakteristike pruženih usluga
  1.Posrednik nudi na stranici besplatan kontakt na uslužitelja t. j. na majstora u poljima i područjima navedenim na stranici, prema podacima koje je klijent dao o svom problemu koji treba riješiti, u elektronskom obrazcu ili u telefonskom razgovoru s operatorom. Na temelju informacija koje je dostavio Kupac, posrednik je dužan pružiti Kupcu kontakt na uslužitelja besplatno, navodeći svoje ime ili poslovni naziv i telefonski broj.

  2.Kupac ima pravo, ali nije obvezan, kontaktirati uslužitelja ili obrtnika kojeg preporučuje posrednik.

  3.Kupac ima pravo, ali nije obvezan, kontaktirati uslužitelja ili obrtnika kojeg preporučuje posrednik.

  4.Svi ugovorni uvjeti za pružanje određene usluge, uključujući mjesto, vrijeme, vrstu, opseg i cijenu pružene usluge, dogovara se uslužitelj sa kupcom (dalje samo „ugovor“). Posrednik nije ovlašten niti obvezan miješati se u međusobne odnose klijenta-kupca i uslužitelja-obrtnika.

  6.Korisnik-kupac je dužan platiti usluge pružene izravno Uslužitelju u skladu s uvjetima međusobno dogovorenim u ugovoru.

  7.Posrednik nije stranka ugovornog odnosa uspostavljenih ugovora sklopljenim između kupca i uslužitelja-obrtnika. Posrednik neće biti odgovoran za izvršenje Uvjeta ugovora od strane Uslužitelja-obrtnika, niti će biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu kod kupca u vezi s Ugovorom.

  Članak III. Cijena
  1.Posrednik svojim klijentima-kupcima pruža besplatne usluge. Klijent nije obvezan platiti bilo kakvu naknadu za pružanje kontaktnih podataka Dobavljača-posrednika.

  2.Klijent je dužan uslužitelju-obrtniku platiti pruženu uslugu koju je preporučio posrednik Iznos i dospijeće cijene pružene usluge dogovara se s uslužitelj-obrtnik sam s kupcem.

  Članak IV. Uvjeti isporuke
  1.Korisnik popunjava kratki elektronički obrazac koji se nalazi na stranici i šalje ispunjeni obrazac posredniku. Slanje obrasca je besplatno. Za pravilno pružanje usluge potrebno je ispuniti tražene podatke u elektroničkom obliku što je moguće detaljnije i točnije.

  2. Klijent nije obvezan izvršiti bilo kakvu uplatu popunjavanjem i podnošenjem elektroničkog obrasca te nema obveze korištenja usluga majstora ili obrtnika koje mu posrednik preporuči.

  3. Telefonski broj koji je korisnik naveo u elektroničkom obliku posreduje se klijentu, koji sadrži identifikacijske podatke (tj. Poslovni naziv / naziv i telefonski broj) zapovjednika ili obrtnika potrebnog odjela.

  4. Korisnik također može nazvati besplatni telefonski broj naveden na internetskoj stranici posrednika, u radno vrijeme naznačeno na mjestu na kojem mu posrednik daje identifikacijske podatke (tj. Naziv / naziv i telefonski broj) iz traženog odjela usmeno u telefonskom razgovoru i na zahtjev. Korisnik će također poslati SMS s identifikacijskim podacima (tj. naziv tvrtke / telefon i ime) na telefonski broj klijenta.

  5. Posrednik je dužan pružiti kupcu kontakt s obrtnikom ili majstorom slanjem elektroničkog obrasca kupcu ili prihvaćanjem poziva klijenta na gore navedenu besplatnu telefonsku liniju.

  Članak V. – Zahtjev – reklamacija
  1.Budući da se usluge pružaju izravno od strane uslužitelja-pružatelja-obrtnika usluga, posrednik nije odgovoran za pravilno i pravovremeno pružanje usluge pružatelju usluge. Kupac je stoga dužan ostvariti svoja prava, osobito prava odgovornosti za nedostatke u usluzi i pritužbe i pritužbe koje se odnose na te usluge, izravno s pružateljem-uslužiteljem-obrnikom.

  2.Davatelj usluga kao davatelj usluga u potpunosti je odgovoran za pružanje usluge klijentu, za njegovu kvalitetu i opseg obavljanja poslova, za izdavanje poreznih dokumenata i za ispunjavanje svih prava klijenta i obveza u odnosu na kupca u vezi s uslugom koja proizlazi iz važećeg zakonodavstva. Posrednik za uvedeno u predhodnoj rečenici ne odgovara. Posrednik neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu iz ili u vezi s ugovorom i korištenjem usluge pružatelja.

  3. Posrednik nije odgovoran za davanje netočnih ili netočnih podataka klijentu u elektroničkom obliku ili u telefonskom razgovoru s Operatorom na besplatnoj telefonskoj liniji posrednika i za nastalu štetu.

  VI. Privatnost na stranici
  1. Osobni podaci obrađuju se u skladu sa Zakonom br. 122/2013 Coll. o zaštiti osobnih podataka, kako je izmijenjen. Korisnik je suglasan s obradom svojih osobnih podataka od strane posrednika u svrhu potpunog pružanja usluga klijentu.

  2. Posrednik ne dostavlja osobne podatke klijenta trećoj strani, osim državnih tijela u slučaju kontrole.

  3. Podaci koje je dostavio klijent obrađuju se isključivo u svrhu pružanja usluga klijentu.

  Članak VII. Završne odredbe
  1. Posrednik zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta korištenja. U slučaju promjene uvjeta korištenja, odnos između posrednika i klijenta uređen je uvjetima korištenja koji su važeći i objavljeni na internetskim stranicama posrednika u trenutku slanja elektroničkog obrasca od strane posrednika ili u trenutku telefonskog razgovora između kupca i brokera.

  2. Za sve pravne odnose koji proizlaze iz ili u vezi s web-lokacijama, portalima, domenama koje pripadaju zaštitnom znaku “HOdinovy manžel”, a kojima upravlja posrednik, primjenjuju se zakoni Hrvatske Republike, bez obzira na mjesto, portal, domene implementirane. Ako je bilo koji od uvjeta Uvjeta upotrebe ili postaje nevažeći ili neučinkovit, umjesto takve nevažeće odredbe uvedit će se odredba čije je značenje što je moguće bliže nevažećoj odredbi.

  Nevaljanost ili nedjelotvornost bilo koje odredbe ne dovodi u pitanje valjanost i djelotvornost drugih odredbi. Ažurirani uvjeti korištenja stupaju na snagu čim se objave na web-lokaciji, portalu, domeni i zamijenivši prethodnu inačicu.Odnosi koji nisu regulirani ovim Uvjetima korištenja regulirani su općim obvezujućim pravnim propisima koji se primjenjuju na području Hrvatske Republike.

  3. Ovi Uvjeti korištenja stupaju na snagu i stupaju na snagu 01.11.2022.